top of page
31.png
27 (1).png
24 (1).png

Charakteristika postav

Strážce.png
Strážci

Mezi zaměstnance paláce patří strážní. Tito odvážní muži a ženy patří do druhé kasty. Pomáhají chránit palác a s ním i jeho obyvatele. V pravidelných hlídkách obcházejí zahrady, vysvobozují ztracence z labyrintu a střeží dění na chodbách. Tyto dobré duše vás budou chránit při útocích rebelů či jiných nebezpečných konfliktech a budou první, koho uvidíte při otevření úkrytu. Illeá podporuje emancipaci, mezi palácovými strážemi tak najdete také ženy, které můžete potkat mezi jinými řadovými vojáky.  Na pozice strážců jsou dosazování většinou ti nejdůvěryhodnější vojáci, kteří se k výcviku přihlásili. Musí projít ročním výcvikem v Hudsonu a získat tam osvědčení. O místo v paláci smí zažádat, ale nakonec je to na veliteli, koho z vojáků povolá. Během služby by měli snížit konverzaci na minimum a současně musí všem vykat. Strážcem se může člověk stát, jakmile dovrší osmnácti let, má za sebou potřebný výcvik a dočká se povolávacího rozkazu.

Účastnice Selekce

Účastnice Selekce je prostá dívka z lidu, která se díky šťastné ruce prince dostala přímo do paláce a získávají třetí kastu. Z každé provincie je náhodně vylosována jedna dívka. Tyhle dívky bojují o srdce prince a možností stát se budoucí princeznou a časem i královnou celé Illey. Jsou středobodem dění paláce a jsou zvány na všechny palácové akce. Všechny oči se upírají právě na ně. Dívky mají k ruce tři komorné a u svých dveří jednoho strážce. S příchodem do paláce se musejí naučit všechna pravidla etikety. Po vyřazení se můžou i nadále zdržovat v domě pro vyřazené až do konce Selekce, pokud princ nerozhodne jinak. Princ časem sníží počet dívek na Elitu, většinou jde o šest až deset dívek. To obnáší především další povinnosti. Účastnice postupem získávají druhou kastu a vyšší šanci na ulovení srdce illejského prince

V tomto ročníku se skutečnosti pro selekci drží také popisu zahraničních hostů - dívky nebudou místní.

účastnice.jpg
Zshraniční.jpg
Zahraniční hosté

Se začátkem Selekce dojíždějí do paláce hosté ze zahraničních zemí, aby přijeli podpořit královskou rodinu, dohodnou příměří nebo utvrdit spojenectví. Může to být korunní princ, diplomatka, nižší šlechta nebo dvorní dáma a rádce. Hostem smí být kdokoliv, kdo má v zemi alespoň částečný vliv, případně strážci nebo služebnictvo těchto osob. V paláci se mohou zdržovat nejvýše tři zástupci z jedné země. Během celého svého pobytu jsou ubytovaní v křídle pro královské hosty a jsou zvaní na všechny akce, pokud na pozvánce nestojí něco jiného. Měli by vhodně reprezentovat svou zemi a podle toho se také chovat. Některé vztahy nejsou právě nejpřátelštější, proto by si měli dávat pozor na to, co říkají nebo jak můžou působit jejich činy. Hosté často tvoří na takové zahraniční cestě aliance s ostatními zeměmi, ať už jde o obchod nebo o sňatek. Říká se však, že illejský dvůr je obzvlášť romantické místo...

Ostatní obyvatelé Illey

Angeles je město, ve kterém to žije. Kromě několika poklidných míst se málokdy stane, že člověk nikoho nepotká. Ulice nebo bary jsou stále plné lidí a hlasy snad nikdy neutichají. Kdo jsou tito lidé? Může to být kdokoli. V parku pravidelně sedává stařík, který krmí kachny starým chlebem z obchůdku na rohu. Mladá prodavačka, která se s ním takhle dělí o pečivo, si myslí na kluka z kapely, co pravidelně vyprodává stadiony. A není tamta dívka vnučkou bývalé účastnice selekce? Tato multimilionová metropole se jen hemží zajímavými lidmi s různými osudy. Druzí nebo Třetí bývají dokonce občas zváni na společenské události do samotného illejského královského paláce, kde se mohou připojit ke královské rodině a zahraničním hostům, příležitostně palácovým zaměstnancům. Je dokonce možné, že ta příjemná brunetka s prošedivělými vlasy je nemocnou maminkou chlapce, který má tři zaměstnání, jen aby měl peníze na její léčbu. V Angeles se dá skutečně potkat kdokoli.

angeles aes.png
bottom of page