top of page

Zahraniční země

Z každé země můžou přijet jen tři zástupci (není-li řečeno jinak). Nemusí jít o člena královské rodiny, ale také o diplomata, nižšího šlechtice nebo nejbližšího pobočníka, čili dvorní dámu nebo rádce. Země, u kterých je značka "nesahat", mají pro tento ročník stopku.

Pravidla k zahraničním zemím
  • Pravidlo dvou ročníků - Pokud země byla dva ročníky otevřená, další ročník bude s největší pravděpodobností zavřená. Zavřené poté mohou být delší dobu. V případě zájmu je možnost admin týmu navrhnout otevření nějaké země - admini nemusí zájmu vyhovět.

  • V případě, že se země otevírá nově, první hráč, který si o ni do rezervací napíše, má právo vědět a přidat se k rozhodování o ostatních postavách z dané země.

  • Královská rodina ze zahraniční bude mít přednost před diplomaty. Pokud v registrovaných postavách nikdo královské krve zatím není a sejdou se u posledního volného místa dva hráči, kteří si budou chtít postavu vytvořit, místo připadne tomu, kdo bude chtít postavu královské rodiny. V případě republiky tohle pravidlo neplatí.

  • Pokud v předešlém ročníku hráč měl postavu ze zahraniční královské rodiny, má právo hrát potomka těchto postav. Toto neplatí v případě, že země bude na další ročník zavřená.

Výsvětlivky znaků

Země, u kterých je značka "nesahat", mají pro tento ročník stopku - jako zahraniční hosté. Země, u kterých je přeškrtnutá korunka, nesmí do selekce vyslat dívku z královské rodiny.

Mapa
Untitled_5.png
Swendway
Swendway.jpg

Swendway vzniklo spojením třech severských států - Norska, Švédska a Finska - za dob Čtvrté světové války. Panuje zde chladnější podnebí. Krajina se může pyšnit překrásnou přírodou. Najdete zde mnoho pohoří, přes která se klikatí nespočet známých fjordů. Země je z velké části ohraničena mořem. Najdete tady množství přístavů plných nákladních a obchodních lodí. Království je bohaté na historické památky, ale i oku lichotící turistická místa. Hlavním městem jsou Helsinky a úředním jazykem je finština. V některých regionech státu se ale nadále mluví i původními jazyky a to norsky a švédsky. Království se nedaří tolik jako dřív. Díky přístavním městům prosperuje místní i zahraniční obchod, ale vzhledem ke chladnému podnebí veškeré hospodářské snahy pokulhávají. V celosvětovém měřítku má Swendway jeden z nejlepších školských systémů. Král z rodu de Monpezat uzavřel nové a pevné spojenectví s mladým Ruským impériem, čímž vytvořili alianci ovládající celý sever Eurasie.

Swendway
Itálie

Itálie je zemí teplého počasí s četnými přímořskými letovisky. Najdete zde jednu z nejznámějších světových památek, Koloseum, které svědčí o bohaté historii této země. Království má bohatou kulturu. Když jej navštívíte, můžete ochutnat některé z národních pokrmů, jako jsou například těstoviny, pizza nebo gelato. Místní obyvatelé jsou známí pro svůj temperament a hlasité vyjadřování. Turismus je zde velmi rozmanitý díky široké nabídce zábavy. Lyžování, památky, jídlo a papež. Hlavní město tohoto království je Řím a úředním jazykem je italština. Vládnoucím rodem je už desítky generací rod de Savoy. Itálie s Illeou jsou dloholetými spojenci. Za posledních dvacet let jen zesílilo, když se jedna z dam Selekce prince Charlese provdala za italského krále. Itálie sice není nejbohatší zemí, ale má silné vojsko, které v době války s Novou Asií velmi pomohlo. Díky mocnému vojsku si země zachovává dočasnou stabilitu a pevnou pozici na Evropském světadílu. Ekonomika království je v největším rozkvětu od dob Čtvrté světové války. Navázala četná spojenectví s různými Evropskými královstvími, ale také s Chiliguay, které přetrvává dodnes.

Itálie.jpg
Itálie
Francie
Francie.jpg

Francie. Země plná historických památek, krásných měst, malebného venkova a také obyvatel velmi hrdých na svou kulturu. V té toho naleznete nespočet. Od světoznámých módních a kosmetických značek, přes chvalně proslulé vinice a levandulová pole v Provence, až po ty nejkřehčí croissanty, nejdokonalejší sladké makronky a hromady dalších lahodných kousků pečiva v útulně zařízených pekárnách. Ani v kulturním dědictví Francie nezaostává a v téhle kouzelné zemi si na své přijde každý milovník památek, na jejichž údržbu se zde klade velký důraz, podobně jako na čistotu okolí, recyklaci a enviromentální rozvoj. Hlavním městem je Paříž, přezdívána jako město lásky, známá především Eiffelovou věží, Louvre nebo katedrálou Notre-Dame, která po zničení během čtvrté světové války prošla kompletní rekonstrukcí a v současné době je jako nová. V nedalekém městě nesoucím název Versailles poté nalezneme Chãteau de Versailles, zámek, ve kterém už po několik generací žije královská rodina nesoucí rodné jméno Laurent. Po smrti krále Rafaela na trůn usedl jeho syn, Nathanael Laurent, se svou ženou, Olivií Laurent-Schreave. Díky jejich sňatku získala Francie nejen větší půdu pro rozvoj obchodu, který tímto expandoval na nové, zatím neprobádané území Illei, ale i další silnou mocnost k jejich prozatím čistě evropským spojencům. Královská rodina tím jen nabyla větší oblíbenosti, což se projevilo i ve sportovním odvětví, kde se nejoblíbenějším sportem stal právě tenis. Prozatím udržují neutrální vztahy s Arábií a mimoevropskými zeměmi.

Francie
Německá federace

Německá federace vznikla spojením několika států. Rakouska, Švýcarska a Německa. Na severu ji obklopuje moře. Střídají se zde všechna roční období. Příroda je zde rozmanitá a nachází se zde hory, moře a nespočet jezer či rybníků. Najdete tu i spoustu památek, protože tahle země je hrdá na svou historii a kulturu. Je to světově uznávaná velmoc, která by se dá považovat za lídra světové ekonomiky. Spojenectví s Illeou, které se dříve rozpadlo po pochybném otěhotnění princezny Victorie, se král Charles rozhodl napravit a pozváním princezny na pohřeb jejího bratra a svého otce otevřel Německé federaci dveře ke společnému jednání. Společně s německým králem Tobiasem Auersperg utvořili nové a silné spojenectví na základě rodinných vazeb obou královských rodů. Úřední jazyk je němčina, ale v některých částech se stále mluví více dialektem nebo jinými jazyky menšin, kupříkladu italštinou nebo francouzštinou. Hlavním městem je Berlín.

Německo.jpg
Německá federace
Spojené království
británie.jpg

Spojené království se rozléhá na území Britského ostrova a také Irska. V Anglii vládne chladné, vlhké a větrné počasí. Království je známo nejen díky svému bohatému kulturnímu dědictví, ale také díky množství útesů, červeným autobusům, telefonním budkám a Doktorem Who. Společně s Sherlockem Holmesem jde o nejdéle vysílaný seriál všech dob. Spolu s utichajícími konflikty usíná spojenectví království s Illeou na mrtvém bodě. Obě země se v současné době vzájemně nijak neřeší a v podstatě ignorují, že mezi nimi někdy nějaké spojenectví vzniklo. Vládnoucím rodem je zde Windsor. Hlavní město je Londýn a úředním jazykem je angličtina, ale mluví se zde i nadále velšsky, skotsky a irsky. Po vzoru Swendway se Spojené království objevuje na předních příčkách kvality vzdělávání a výborného školského systému. Typické pro tuto zemi jsou také dobré diplomatické vztahy napříč Evropou, potažmo v Oceánii. Při bombardování Londýna během Čtvrté světové války bylo zničeno Londýnské oko. Během let se dostavělo a tím vznikl i další prostor na obnovu dalších kulturních památek. Londýnské metro se rozšířilo až do okolních předměstí. Na všech těchto stavbách se podílí také konstruktéři z Českého království.

Spojené království
Španělsko

Španělsko leží v subtropickém podnebném pásu s teplým a slunečným počasím. Toto království je známé svou obdivuhodnou architekturou a památkami, jako jsou kupříkladu majestátní katedrály, zámky nebo i obyčejná města plná zajímavých budov. Španělsko je proslulé úzkými uličkami, rajčatovým festivalem nebo také nebezpečnými býčími zápasy, kde měří síly tato impozantní a divoká stvoření spolu s nebojácnými muži, kteří touží po slávě. Hlavním městem je Madrid nacházející se ve vnitrozemí. Úředním jazykem se stala španělština. Vládne zde rod Santos. Pod vládou krále Mattea a královny Beatirce království dále vzkvétá. Ti napomohli ke zlepšení ekonomiky, školství a zdravotnictví. Jejími nejsilnějšími spojenci jsou Illea, Francie a Chiliguay. Díky nalezišti nerostných suroviny Španělsku se situace pomalu zlepšuje.

španělsko.jpg
Španělsko
Ruské impérium
rusko.jpg

Tento stát zabírá území někdejší Ruské republiky, Rumunska, Běloruska, Ukrajiny, Lotyšska, Litvy, Estonska a Gruzie. V této nehostinné zemi se nenacházejí téměř žádné přírodní památky. Kulturních památek je zde rozhodně více. Patří sem třeba světoznámý palác v Moskvě či Chrám Vasila Blaženého. Hlavní město tohoto státu je Moskva a úřední jazykem je ruština. Před dvěma desetiletími proběhla v Rusku změna státního zřízení z republiky na monarchii na základě referenda poté, co se tehdejší prezident Mišustin postaral o obnovení jednání o spojenectví s Illeou, upevnil lanka umírajícího spojenectví se sousední Swendwayí a revolucí hospodářství zabránil vypuknutí občanské války. Právě díky těmto krokům se zanedlouho stal prvním carem po několika staletích a přednedávnem předal korunu svému nejstaršímu synovi. Politika je sice díky tomuto novému královskému rodu moderní, ovšem stará patriarchální pravidla stále platí. Zejména to, že na trůn bude moci usednout pouze muž, nikoli žena, je oblíbeným z nich a valná většina obyvatel s podřadností žen stále souhlasí.

Ruské impérium
Nová Asie

Nová Asie je směsicí různých kultur a sobě podobných zvyků, jelikož je tvořena z vícero původních států. Rozděluje se na tři hlavní území dle úředních jazyků - čínštiny, korejštiny a japonštiny. Hlavním městem království je Peking a vládnoucím rodem už po staletí stále Huang. Jedná se o království s největším počtem obyvatel na světě, což jim napomohlo k rychlejší regeneraci státu a obnovy kultury a jejich ekonomiky po dlouholeté válce s Illeou. Kvůli velkém zájmu prince Yongqina o rozvoj vědy a vzdělávání se začal více zapojovat do jednání s královnou a vládou. Vzniklo několik nových vědeckých programů, především v biotechnologii a medicíně. Princi se podařilo prosadit povinnou výuku druhého jazyka na základních a třetího jazyka na středních školách a vypracovat nabídky na výměnné vědecké programy pro spřátelené země, včetně Illei. Po korunovaci pokračuje Yongqin v revolučním přístupu k vládě a vytvořil zákon o adopci novorozeněte jako následníka a po vzoru Illey legalizoval stejnopohlavní sňatky. S Illeou se tak po pomoci se zabezpečením paláce zrychlila jednání k dohodě, která nyní drží země v klidu a míru mezi sebou, což se potvrzuje vzájemnými návštěvami. Zároveň udržují mnoho obchodních smluv zejména s Chiliguayí a také výměnný vědecký program s touto zemí.

nová asie.jpg
Nová Asie
Dánsko
Dánsko.jpg

Dánsko je rozděleno na pět regionů, přičemž každý z nich spravuje vévoda nebo jeho rodina. Kromě regionů je pod Dánskem i Grónsko a Faerské ostrovy. Podnebí se liší podle regionu, avšak v Grónsku je po celý rok stejně chladné počasí. Mluví se zde dánsky a hlavním městem je Kodaň. V Dánsku už po tři staletí vládne rod Skovgaard, ve kterém už dlouho panuje jistá nadčasovost. Dědické právo zde odnepaměti mají prvorození potomci bez ohledu na pohlaví či sexuální orientaci. Následníkem se pak může stát i adoptovaný potomek. Dánsko je jedno z království, které i přes malou rozlohu disponuje silným a četným vojskem, které dokáže spojencům poskytnout, aniž by to zemi nějak uškodilo. Mají silné loďstvo. Kromě tohoto je Dánsko známé vývozem vepřového masa, a stejně tak ryb. Chybí mu ale nerostné suroviny, které se dováží odjinud a často jsou prostředkem k uzavření obchodních spojenectví. Dánsko se navzdory všem příležitostem vydalo cestou politické neutrality a jediným jeho skutečným spojencem je sousední Německá federace. S dalšími zeměmi Dánsko sice obchoduje, ovšem nevydalo by se s nimi do války v konfliktu ani po jejich boku.

Dánsko
Belgie

Belgie je tvořena kromě původního území také dřívějším Lucemburskem, které spravuje velkovévoda zodpovídající se králi. Aktuálně to nevypadá na změnu. Bez ohledu na velikost království je zde velmi dobrá ekonomická situace, vyspělé školství a chudoba už skoro vymizela. Situace království se v tomto směru během vlád mnoha králů z rodu Martens jenom zdokonaluje. Přesto je na výborné úrovni pouze vůči evropským zemím. Spojenectví mezi Illeou a Belgií trvá. Tomu napomohl illejský princ Maeron, který se tam zdržoval jako diplomat. A jejich vztahy se zlepšily ještě o něco více, když si korunní princ Sven zvolil za svoji vyvolenou bývalou účastnici selekce a princezna Theresa se vdala za tamního strážce. Nejsilnější spojenecví má stále s Nizozemským královstvím. Této malé zemi by se přesto hodilo nějaké pevnější spojenectví. Vzájemná obliba totiž nemusí trvat navěky, a co není psáno, nemusí být dáno. Belgie je také známá svými pralinkami nebo třeba vaflemi. Hlavním městem je Brusel a úředními jazyky převládající francouzština a vlámština, část obyvatel mluví také německy a holandsky.

Belgie.jpg
Nizozemské království
Nizozemí.jpg

Nizozemí je známé díky svým tulipánům, větrným mlýnům, kanálům nebo dokonce sýrům. Taktéž v Nizozemsku najdete jeden z největších přístavů v Evropě, Rotterdam. Hlavním městem je však Amsterdam. Úřadním jazykem Nizozemština. Toto království patří mezi nejbohatší v západní Evropě. Tato země ije hlavně z toho, že mladí lidé tam jezdí za studiem, prací a zábavou a velmi pestrým nočním životem. Tato země je velmi liberální, co se týče drog, prostituce nebo homosexuality. Je zde legalizovaná marihuana a hašiš- měkké drogy. Tvrdé drogy jsou zakázané však není složité je sehnat. Však omezení proti drogové turistice začalo platit teprve před patnánícti lety. Taktéž platí přísný zákaz vývodu a odvodu drog do země. Země má vypjaté vztahy s mnohými Evropskými státy, které nejsou vyhrocené jen díky silnému spojenci. Tímto spojencem je Arábie, se kterou stále udržuje vztahy však by nevadilo kdyby byly posíleny. Královská rodina van den Berg je zde velmi oblíbená a milována, což panovníci jiných zemí Evropy říct nemohou. Po té co nastoupila na trůn princezna Elyssa země stále zkvétá. Stala se zároveň první vládkyní, která vládne a vychovává svého syna bez choťě.

Belgie
Nizozemské království
Polské království

Království se nachází ve střední Evropě. Zaujímá nemalé a strategické území, přes které vede mnoho obchodních cest. Úředním jazykem je polština a hlavním městem je i nadále starobylé město Varšava. Polsko se po třetí světové válce zformovalo prakticky z ruin bývalé Polské republiky. Od doby velké modernizace zde vládne rod Leszczyńskich. Polské království si stojí jako monarchie absolutní s tajnou policií a jasně stanovenými pravidly a sankcemi. Díky náboženské zatvrzelosti mnoho spojenectví ztratilo. Nejedna země je označila za příliš konzervativní či přímo zastaralé, co se týká národní politiky a lidských práv. Tato silně katolická země pozvedla výklad víry a morálky na zcela novou úroveň. Trestnou se tak stala například nevěra, jiná než heterosexuální orientace, nebo i jiná víra či nesouhlas s vůlí panovníka. Zakázány jsou rovněž potraty a rozvod se umožňuje pouze v případě zjevného násilí. Platí zde tvrdá cenzura. Království udělalo velký pokrok, když polevilo z povinných nedělních návštěv mší a změnilo povinnost na minimálně jednu mši každý týden. Bohužel stále existuje tento kontrast ke konceptu fyzických trestů a léčeben. O morální nezpůsobilosti či jejím porušení rozhodují morální soudy. Ty fungují jako samostatný orgán, který se zodpovídá pouze panovníkovi. Země je silně patriarchální, princezny nemají nárok na korunu ani pomyslet

Polsko.jpg
Polské království
Království české
česko.png

Království české je jedno z nejmenších království ve střední Evropě. Napříč světovými válkami bylo často okupováno tehdejším Německem nebo Ruskem. Přesto se mu podařilo udržet si své tradice a podobu, ve které bylo známé i před začátkem Třetí světové války. Království české se dělí na tři katastrální území – Čechy, Moravu a Slezsko, každé území má svého vévodu a tak tvoří jeden celek. Hlavním městem je Praha a jazykem je Čeština. Ekonomika pomalu přichází o stabilitu, protože uvadá cestovní ruch, z něhož království těžilo nejvíce. Kvůli obrovským povodním přišlo o značné množství svých historických památek a snaží se o jejich obnovu. Česko je největším evropským vývozcem piva a jeho největším odběratelem je Německá federace. V automobilovém průmyslu se značkami, jako je Škoda či Tatra, se snaží opět udržet přední příčky. Za posledních deset let její hodnota povadla. V čele této konstituční monarchie je už několik století rod Přemyslovců, jehož panovnická role je ústavou stanovena spíše jako reprezentativní a diplomatická. O důležitých státních rozhodnutích jedná vláda a parlament.

Království české
Řecko

Řecké království se rozkládá na jihu Evropy. Dříve to byl jeden stát, později ale spolykal velkou část Balkánského poloostrova a sjednotil tak dříve samostatné státy Albánie, Makedonie, Kosova a Černé Hory pod jednu vlajku. Celá země rozdělena na 13 vévodství s hlavním městem v Athénách, kde sídlí i královská rodina z rodu Aetos. Jeho slunné a čisté pláže lákají mnoho turistů, kteří si sem jezdí odpočinout. Mezi další lákadla patří bohatá historie, zejména ta z dob antiky. Největšími lákadly bývají velkolepá Akropole nebo trosky athénského Parthenónu.I když je úředním jazykem řečtina, na území bývalých samostatných států narazíte i na obyvatele, kteří stále mluví původními jazyky. Ekonomika Řecka je na velmi špatné úrovni. Závislost na někdejší Osmanské říši se na něm podepsala, stejně jako nedostatek úrodné půdy. Řecko se tak musí spoléhat na příjmy z turistického ruchu. Snaží získat větší počet zahraničních smluv, které by mu pomohly s rozvojem a více tak utužily postavení Řecka na mezinárodní scéně. Král Giorgis na trůn nastoupil jakmile dosáhl plnoletosti, díky smrti svých rodičů převzal vládu od své regentky, tety Apaté. Během jejího regentství Řecko navázalo spolupráci se Španělskem, díky kterému začíná velmi pomalu jeho ekonomika stoupat. Jakmile králův syn Dorian dosáhl plnoletosti, ze zdravotní důvodů předal vládu jemu a Řecko má tak už dvě generace po sobě velmi mladého krále.

Řecko.png
Řecko
Arábie
Arábie.jpg

Na původním území širšího středního výhodu se rozprostírá největší země Blízkého východu – Arábie. Po konci Čtvrté světové války se malé oslabené státy seskupily, aby utvořily jednu velkou mocnou dynastickou říši, která by jim zajistila bezpečí. Byl znovu zaveden chalífát, vládní uskupení s kořeny sahajícími až to prvního tisíciletí našeho letopočtu. Vládcem říše je Kalíf a reforma zařídila že může vládnou i žena jako Kalífa. Hned pod nimi se v hierarchii nacházejí vezírové. Každý vezír spravuje jednu z původních zemí. Arábie je velice nábožensky založená země, ve které se náboženství a zákony vzájemně silně prolínají. V současné době je však nábožneství na úspupu. I tak některé rodiny stále doržují tradiční a naboženské hodnoty. Přestože se země z velké části stále řídí velmi zastaralými tradicemi, prosperuje a vzkvétá díky obchodu s ropou a drahými nerosty. Velká modernizace této světové velmoci přišla pod vládou první kalífy Nadine a jejího neurozeného manžela a poté díky spojenectvím s Chiliguayí. Dalšími spojenci této země jsou Španělsko a Illea. Vládnoucím rodem je al-Ziyad. Současný Kalif se však potýká s rozdělenou společností a proto je jeho dcera Naila, první v nástupnické linii, nucena provdat se za muže z Arábie, aby uspokojila společnost. Hlavní město je Dubaj.

Arábie
Oceánie

Austrálie byla dlouhá léta britskou kolonií, dokud se však lidé nevzbouřili a z Austrálie se stal samostatný stát. Přidalo se k němu několik dalších ostrovů, čímž dohromady utvořily Oceánii. Díky rozkvětu a velké modernizaci se pomalu dostává do popředí. Královská rodina Brisbane se velmi inspirovala v kastovním systému Illey a rozdělila svůj lid do tří kast podle majetku. Tento systém je o dost flexibilnější než ten illejský. V době selekce prince Erika se zde rovněž pokusili zavést selekci. Manželství z ní vzniklé se ale rozpadlo a uvrhlo stín na královskou rodinu. Při novém vyhlášení selekce příštího následníka se rodina Brisbane setkala s nesouhlasem a soutěž byla zrušena. V dnešní době žije Oceánie hlavně z turismu a vývozu uhlí nebo dalších nerostných surovin. Díky nalezištím drahých kamenů je Oceánie na třetím místě světové produkce. Mluví se zde anglicky a hlavním městem se stala metropole Sydney. Oceánie uzavřela díky sňatku prince Arthura a princezny Zuri dohodu o spravedlivém přerozdělení trhu nerostného bohatství s Pobřežím slonoviny. Porušení této dohody od jedné ze zmíněných stran by vedlo k obchodní válce mezi zeměmi, navzdory jakýmkoliv vztahům či sňatkům. Země díky tomu sice neprosperuje tolik, jak by mohla, ale aspoň se udržují stabilní vztahy mezi zeměmi a jejich obchodními partnery. Na trůně vládne královna Harriett Brianna Glenda Brisbane po smrti jejího dědečka, krále Petera.

Austrálie.jpg
Oceánie
Chiliguay
Čííííluju.png

Království na území původních čtyř jihoamerických států - Chile, Argentiny, Paraguaye a Uruguaye. Tyto bývalé republiky se po domluvě spojily v období Třetí světové války a založily tak jedno silné království. Sever země je královstvím pralesů, řek a vodopádů. Jeden z nejslavnějších vodopádů se jmenuje Ďáblův chřtán a je vyhledávaným turistickým cílem. Jde o zemi s velmi bohatou ekonomikou, přírodním i historickým bohatstvím sahajícím hluboko do tradic země. Hluboké duchovní kořeny se odvíjí od mayské kultury a její úctě k přírodě. Státním, ale také posvátným, zvířetem je lama, jakožto poskytovatel jídla, vlny a živobytí. Je vyobrazená na mnohých náboženských obrazec, freskách a také na mincích. Chovají k ní velkou úctu. Toto království se díky své odloučenosti vyhnulo Třetí i Čtvrté světové válce. V důsledku toho zde nastal ohromný technologický i vědecký posun a je to nejvyspělejší země světa. Na Mars vyslalo několik robotů, kteří ho mapují a pomáhají s plány na jeho osídlení. Osídlení je plánováno v horizontu příštích padesáti let. Mnoho obchodních smluv udržují s Novou Asii a také výměnný vědecký program s touto zemí stále funguje. Královským rodem je zde rod Piñera, který zde vládne už několik desítek generací. Hlavním městem je Asunción.

Chiliguay
Pobřeží slonoviny

Pobřeží slonoviny bylo dlouhá léta natolik nevýrazným královstvím, že mnoho lidí ani nedokáže odhadnout, na kterém kontinentu leží. Země, která spojila čtyři původní státy Pobřeží slonoviny, Ghanu, Togo a Libérii dohromady, se rozkládá na jihu západní Afriky a jejím úředním jazykem je už po mnohá staletí francouzština. Ekonomika tohoto chudého království začíná vzkvétat, protože se obchodní strategie nasměrovala z dosavadního vývozu rýže, bavlny, kávy a kakaa k vývozu nerostného bohatství, především diamantů a ropy. Zároveň po celé zemi vzniklo mnoho přírodních rezervací ochraňujících faunu, kterou v žádné zoo na světě téměř nepotkáte. Navázala nová spojenectví s Illeou díky zřízení záchranných stanic ohrožených druhů zvířat. Nejen technologický posun však není vidět pouze navenek, ale taky uvnitř království. Krajní oblasti a velká města mezi sebou prokazují rozdíly, jako by existovaly v jiných staletích. Král z rodu Ouattara se snaží vývoj v zemi sjednotit, ale bohužel dochází k obrovské centralizaci v hlavnín městě Accra. Přestože vznikly reformy ohledně práv žen, mnoho lidí s nimi nesouhlasí a ženy stále vnímá velmi podřadně. Vládne pouze mužská linie a ženy nemají nárok na trůn. Zahájením ekonomické expanze hledá Pobřeží slonoviny obchodní spojence, ať už pro vývoz či dovoz. Spojenectví by chtělo najít rovněž diplomatické, protože pro své nerostné bohatství představuje riziko pro jiné země, které si stanovují vyšší cenu. Došlo ke zlepšení konkurence s Oceánií díky sňatku princezny Zuri a jejich prince Arthura.

Navrh_bez_nazvu_6.png
Pobřeží slonoviny
Portugalsko
6.webp_ex=65a7f6e1&is=659581e1&hm=d061d11e398c86c81e1201dd8aed8182d716f49942ca6f26229a1dab

Království na území původních čtyř jihoamerických států - Chile, Argentiny, Paraguaye a Uruguaye. Tyto bývalé republiky se po domluvě spojily v období Třetí světové války a založily tak jedno silné království. Sever země je královstvím pralesů, řek a vodopádů. Jeden z nejslavnějších vodopádů se jmenuje Ďáblův chřtán a je vyhledávaným turistickým cílem. Jde o zemi s velmi bohatou ekonomikou, přírodním i historickým bohatstvím sahajícím hluboko do tradic země. Hluboké duchovní kořeny se odvíjí od mayské kultury a její úctě k přírodě. Státním, ale také posvátným, zvířetem je lama, jakožto poskytovatel jídla, vlny a živobytí. Je vyobrazená na mnohých náboženských obrazec, freskách a také na mincích. Chovají k ní velkou úctu. Toto království se díky své odloučenosti vyhnulo Třetí i Čtvrté světové válce. V důsledku toho zde nastal ohromný technologický i vědecký posun a je to nejvyspělejší země světa. Na Mars vyslalo několik robotů, kteří ho mapují a pomáhají s plány na jeho osídlení. Osídlení je plánováno v horizontu příštích padesáti let. Mnoho obchodních smluv udržují s Novou Asii a také výměnný vědecký program s touto zemí stále funguje. Královským rodem je zde rod Piñera, který zde vládne už několik desítek generací. Hlavním městem je Asunción.

Portugalsko
Brazílie

Pobřeží slonoviny bylo dlouhá léta natolik nevýrazným královstvím, že mnoho lidí ani nedokáže odhadnout, na kterém kontinentu leží. Země, která spojila čtyři původní státy Pobřeží slonoviny, Ghanu, Togo a Libérii dohromady, se rozkládá na jihu západní Afriky a jejím úředním jazykem je už po mnohá staletí francouzština. Ekonomika tohoto chudého království začíná vzkvétat, protože se obchodní strategie nasměrovala z dosavadního vývozu rýže, bavlny, kávy a kakaa k vývozu nerostného bohatství, především diamantů a ropy. Zároveň po celé zemi vzniklo mnoho přírodních rezervací ochraňujících faunu, kterou v žádné zoo na světě téměř nepotkáte. Navázala nová spojenectví s Illeou díky zřízení záchranných stanic ohrožených druhů zvířat. Nejen technologický posun však není vidět pouze navenek, ale taky uvnitř království. Krajní oblasti a velká města mezi sebou prokazují rozdíly, jako by existovaly v jiných staletích. Král z rodu Ouattara se snaží vývoj v zemi sjednotit, ale bohužel dochází k obrovské centralizaci v hlavnín městě Accra. Přestože vznikly reformy ohledně práv žen, mnoho lidí s nimi nesouhlasí a ženy stále vnímá velmi podřadně. Vládne pouze mužská linie a ženy nemají nárok na trůn. Zahájením ekonomické expanze hledá Pobřeží slonoviny obchodní spojence, ať už pro vývoz či dovoz. Spojenectví by chtělo najít rovněž diplomatické, protože pro své nerostné bohatství představuje riziko pro jiné země, které si stanovují vyšší cenu. Došlo ke zlepšení konkurence s Oceánií díky sňatku princezny Zuri a jejich prince Arthura.

5.webp_ex=65a7f703&is=65958203&hm=b33f3059e8d044a1613a6eb73e93bacf48bae8a24201d89884f6db13
Brazílie
Další země k 8. ročníku Selekce
Untitled design (2).png
Jihoafrické království

Jugoslávie

Peru

Island


Bulharsko-rumunská federace
Ostatní pro 8. ročník
Indie
TLP INSTA.png

Království na území původních čtyř jihoamerických států - Chile, Argentiny, Paraguaye a Uruguaye. Tyto bývalé republiky se po domluvě spojily v období Třetí světové války a založily tak jedno silné království. Sever země je královstvím pralesů, řek a vodopádů. Jeden z nejslavnějších vodopádů se jmenuje Ďáblův chřtán a je vyhledávaným turistickým cílem. Jde o zemi s velmi bohatou ekonomikou, přírodním i historickým bohatstvím sahajícím hluboko do tradic země. Hluboké duchovní kořeny se odvíjí od mayské kultury a její úctě k přírodě. Státním, ale také posvátným, zvířetem je lama, jakožto poskytovatel jídla, vlny a živobytí. Je vyobrazená na mnohých náboženských obrazec, freskách a také na mincích. Chovají k ní velkou úctu. Toto království se díky své odloučenosti vyhnulo Třetí i Čtvrté světové válce. V důsledku toho zde nastal ohromný technologický i vědecký posun a je to nejvyspělejší země světa. Na Mars vyslalo několik robotů, kteří ho mapují a pomáhají s plány na jeho osídlení. Osídlení je plánováno v horizontu příštích padesáti let. Mnoho obchodních smluv udržují s Novou Asii a také výměnný vědecký program s touto zemí stále funguje. Královským rodem je zde rod Piñera, který zde vládne už několik desítek generací. Hlavním městem je Asunción.

Indie
bottom of page