top of page

Reálie

Reálie je dobré si přečíst kvůli informovanosti hráčů. Nejdůležitější jsou však poslední odstavce, které se týkají nastávajícího ročníku a situace v zemi. Mohou se zde objevovat spoilery a vyzrazení děje knih! Také de naleznete seznam kast a provincií obohacený o stručný popis. Tato stránka je tu proto, aby vám pomohla při tvorbě postavy. Pokud si přesto nebudete něčím jistí, nemějte strach se zeptat. Někdo z admin teamu vám určitě rád pomůže. Nebojte se pro svou postavu zvolit i nižší kastu nebo odlehlejší provincii - udělá to hru jedině zajímavější a šance vaší postavy u prince to nesníží. 

Z historie

V minulosti se na území Severní Ameriky nacházely USA v čele s prezidentem Wallisem. Čína však USA napadla, protože jí dost dlužilo. Obsadila celý světadíl a založila Čínsko-americký stát. Byl to Gregory Illéa, kdo vedl povstání proti Číně a získal svobodu pro obyvatele země. Vznikl nový stát, který nese odpradávna jeho jméno, s tradicí Selekce, kdy se královna vybírala z lidu. O dvě generace později usedl na trůn Justin Illeá, ale jeho vláda byla krátká. Proslýchá se, že to byla jeho žena, kdo ukončil jeho život. Královna Abigail se provdala za Portera Schreave, bratrance Justina, a rod Illeá vystřídal rod Schreave. Jejich vnuk Maxon se stal po dvou generacích králem a s jeho královnou Amerikou se země ustálila. Kasty byly rozpuštěny. Vláda Jonathana Schreave, vnuka Maxona, přinesla čtvrtou světovou válku a ekonomické krize. Po několika desetiletích usedl na trůn Albert Ian Schreave, který se oženil s princeznou Elizabeth Rosaline Windsor. Tento nový král pro pořádek v zemi znovu zavedl kasty a jeho syn Mattias vyhlásil první selekci po sto letech.

První ročník

Obnovení kast i selekce bylo překvapením pro všechny. Původní myšlenka zavedení pořádku v zemi začala prchat s tím, že byla selekce ekonomicky a logisticky velmi náročná. Tak jako se vrátily kasty, vrátili se také rebelové. Severní i jižní. Byly to právě útoky rebelů, které provázely selekci prince Mattiase. Ještě během ní byla navíc princi předána koruna krále Alberta, protože královna Elizabeth vážně onemocněla. Navzdory těmto komplikacím si selekce našla svoji vítězku. Tou se stala Chelsey Felicity Delcaure, která se svatbou nestala princeznou, ale rovnou královnou Illey. Dlouho se tomuto páru nedařilo zplodit potomka. Mohly za to špatné životní podmínky královniny rodné provincie. Syna měli jediného a narodil se až sedm let po selekci. Pro nižší kasty se zlepšily životní podmínky a největší převrat nastal v oblasti LGBT komunity, o což se postaral bratr krále Mattiase. Princ Henry vyhlásil selekci v čerstvých osmnácti letech, aby trochu uklidnil obyvatele své země.

Druhý ročník

Princ Henry byl jeden z těch lidí, kteří nikdy neopouštějí svůj domov. Doslova. Nechodil mimo palác a veškerá selekce kvůli rebélii probíhala za hradbami paláce. Navzdory všem bezpečnostním opatřením hned dva měsíce po příletu dívek do paláce byly tři z nich uneseny. Princ v té době uvažoval, že selekci úplně zruší. Další takový impuls přišel, když rebelové shodili bombu na velký sál v domnění, že tam v tu dobu probíhá ples. Naštěstí pro všechny byly zrovna královská rodina a selekce v zimním sídle v Columbii. Právě tam se princ Henry vyslovil a jeho vyvolenou se stala Kimmy Davis. Ta se na rozdíl od své předchůdkyně nikdy nemohla stát královnou, protože o prvním novomanželském tanci byl princ Henry zabit atentátníkem. Půl roku po něm zesnula také královna Chelsey, podlehla dlouhodobé nemoci. Král Mattias se obrátil k alkoholu a princezna vdova se soustředila na výchovu před svatbou počatých synů, zatímco zemí zuřila válka s Novou Asií, která byla za atentátem na prince. Na památku prince byla sjednocena sedmá kasta se šestou a k Illee se připojila nová provincie Hawaii. Na pokyn svého děda vyhlašuje princ Christopher selekci, což uprostřed studené války lidé nevnímají pozitivně.

Třetí ročník

Princové Christopher a Brandon byli vychováváni samotnou matkou a také opileckým, potažmo násilnickým dědečkem. Tyto informace o násilí krále Mattiase na vnucích se nikdy nedostaly ven. Osobní rádce krále a hlavní funkcionář selekce stál v čele rebelů a pokusil se otrávit krále, ale díky jeho dceři se ve spolupráci s Illejskou státní bezpečností se muže podařilo zastavit a popravit. Princ Christopher v té době čelil na své diplomatické cestě na Hawaii bombovému útoku a pár dní se o něm vůbec nevědělo. Krátce po svém návratu požádal o ruku lady Genevieve H. Campbell, s níž do roka usedl na trůn, protože předchozí král zemřel. Královna Genevieve z dotací uskutečnila projekty všech devíti žen z bývalé elity. Během pokračující války s Novou Asií došlo k obnovení sedmé kasty a rovněž se královně a králi narodily čtyři děti - korunní princezna Victoria, dvojčata Erik a Camilla a nejmladší princ Aiden. Nejstarší z nich pro lásku k německému korunnímu princi vzdala titulu a čerstvě ovdovělý mladší bratr Erik získal k neslyšícímu novorozenému synovi taky titul. O dva roky později korunní princ Erik vyhlásil selekci, do níž se podle nových pravidel mohly přihlásit i ženy, které nejsou pannami. Každá lady taky musela podepsat kvůli princi Cameronovi mlčenlivost. 

Čtvrtý ročník

Jak selekce začala, mnozí o ní pochybovali. Objevovaly se taky nepříjemnosti v podobě útoku na korunního prince nebo pronásledování jeho mladší sestry bývalým přítelem. Lady Bianca Rogers však našla cestu k princově srdci a stala se novou budoucí královnou Illey. Jakožto plod svatební noci porodila syna Charlese a přijala malého prince Camerona za svého. Přišel čas na rušení spojenectví, protože vyplulo na povrch nejen těhotenství princezny Victorie vzniklé z nevěry, ale také distribuce drogy Vílího prášku z RLDR. Král s královnou se museli zříct své dcery, aby zabránili válce s Německou federací. Jedno pevné spojenectví také vzniklo, a to díky sňatku princezny Camilly s arabským vezírem. Christopher se Genevieve předali vládu svému synovi a sami se ujali rolí prarodičů. V zemi se však začala šířit nová droga a taky se rozvíjely protesty Panamy vůči koruně. Královský pár se jim snažil zabránit, došlo k zavedení devítileté povinné školní docházky. Do královské rodiny se narodila malá princezna Caroline. Princ Charles, který trávil večery po barech a pokaždé s jinou ženou, znenadání vyhlašuje selekci a zpřísňuje pravidla zmírněná jeho otcem. Dívky z nejjižnějších provincií budou navíc procházet větší bezpečnostní prověrkou.

Pátý ročník

Selekce prince Charlese byla překvapením, protože si všichni mysleli, že někdo jako on se nechce usadit. Co však téměř nikdo nevěděl, bylo, že princ nikdy předtím se žádnou ženou nic neměl a že selekci zorganizoval z donucení rodiči. Během ní se snažil od sebe dívky v selekci odradit, aby odjely samy, zatímco na něj panamští vzbouřenci pokusili vykonat atentát. Už během selekce odhalil infiltraci ISB rebely a celou bezpečnostní složku zrušil. Vydal se vyjednávat s Panamou a brzy nato mu došlo, že už zná svou vyvolenou. Jeho princeznou se stala Emory Luna Crawford, s níž měl během dalších šesti let čtyři děti - Benjamina, Beatrice, Fredericka a Olivii. Po deseti letech vyjednávání s Panamou se z ní stala autonomní provincie. Čím dál více se však šířila nová droga s názvem Candyman mezi mladými lidmi, přezdívaná cukr. Korunní princ Charles byl přezdíván princem čekatelem, protože poprvé po třech stoletích se král nevzdával dobrovolně trůnu pro svého následníka. Technologie v zemi vzkvétala díky tajemnému týmu vývojářů, princezna Olivia se stala tenisovou senzací a princezna Beatrice se vydala údajně na zahraniční pobyt. Vztah prince Benjamina a slečny Marianny vypadal vážně, ovšem namísto zásnub ohlašuje princ selekci.

Šestý ročník

Přihlášek do selekce prince Benjamina přišlo horko těžko nad padesát procent dívek v určeném věku. Vypadalo to, že o prince není takový zájem, jak veřejnost očekávala. Princ hned na začátku ukazoval, že má blízko k přírodě. Netrvalo to příliš dlouho a přišla změna na trůnu - král Erik zemřel a princ čekatel už nemusel čekat. S korunovací přicházely velké změny. Nový král zrušil trest smrti a cenzuru. Během selekce princ Benjamin musel čelit drogám a únosu svého bratra. Jak se ukázalo poté, co se na záchrannou výpravu vydal sám král, za únosem stála hlavní distributorka drogy Candyman a taky muž, který je pašoval na palácové akce. Prasklo také to, že za všemi technologickými inovacemi stojí jako tým vývojářů jediný člověk, princ Frederick; a to, že princezna Beatrice patřila mezi závislé na Candymanovi. Princ Benjamin našel své štěstí v lady Gabrielle Ferreira, s níž má tři syny - Matthewa, Andrewa a Tommase. Utvořila se spojenectví s Francií a Španělskem díky sňatkům, díky králově iniciativě a díky záchranným programům. Gabrielle se stala hlavou nadace, která podporuje sportovní naděje. V zemi se objevil problém s prostitucí, byla taky zpřísněná školní docházka a byl vydán zákaz vycházení. Dvojčata Andrew a Matthew současně vyhlašují dvě selekce.

Sedmý ročník

Dvojí selekce se už od začátku projevovala velkolepě, protože díky velmi benevolentním pravidlům bylo celkem přihlášeno téměř pětadevadesát procent žen ve věku pro selekci. Každý princ měl poměrně jiný přístup. Během selekce odstoupil král z trůnu a nastoupil na něj král Benjamin. Prvním následníkem trůnu se stal princ Andrew a v tentýž den byl součástí brutální autonehody, která ho upoutala na invalidní vozík. Přestože holky nebyly rády za to, že jim princové přesně určují, jaké barvy si mají oblékat, nakonec si dvě z nich našly cestu k princům. Illejskou princeznou a budoucí královnou se stala Annabelle Camila Monroe, s níž měl princ Andrew nakonec jen jedno dítě, prince Zachariaha, když jejich dcera Ariana nečekaně zemřela. Gwendolyn Wilson se pak stala illejskou vévodkyní a přivedla princi Matthewovi na svět dceru Siennu a syna Sebastiana. Princ Tommas se oženil s korunní princeznou Jihoafrického království. Po osmnácti letech své vlády se král Benjamin vzdal trůnu ve prospěch svého prvorozeného a tak král Andrew po boku královny Annabelle usedl na trůn. V té době se začaly různé země po světě rozpojovat, ať už přátelsky či násilně. S válkou, která se právě děje na východě, vyhlásil princ Zachariah selekci, aby zajistil nejpevnější spojenectví sňatkem.

Kasty

Do vyšší kasty se žena může provdat nebo se ze své kasty můžete vykoupit. Neplatí to pro trestance, jimž toto právo bylo odebráno. Pokud si žena bere muže níže postaveného spadne na jeho sociální úroveň, proto se většina dívek dívá spíš po lepším, když volí ženicha. Ale někdy jsou tak slepě zamilované, že se vzdají statusu pro lásku. Sňatky mezi kastami jsou obvyklejší u níže postavených lidí. U těch, co jsou v žebříčku výše bývají totiž i větší sociální rozdíly mezi vrstvami. Nebývá obvyklé, aby byl mezi manželi rozdíl víc než jedné kasty. Při dostatku financí je možnosti si kastu "koupit", ale čím výše jdete tím platíte větší částku.

První

Do první kasty patří královská rodina a spolu s nimi duchovní hodnostáři jako jsou kněží, arcibiskupové a faráři. Členové jejich rodiny, pokud manželství náboženství povoluje, budou druzí. První kastu můžete získat studiem teologie a jmenováním do duchovního řádu na příslušnou pozici, či svatbou s potomky královského rodu. Největší šanci na získání této kasty mají účastnice selekce. Při výhře, získávají tuto kastu i nejbližší členové její rodiny. Také dostanou titul vévodkyně nebo vévoda. Pravidla na dědičnost této kasty se přísně kontrolují a dodržují příslušnými úřady.

Provincie

Celá Illea se rozléhá mezi Atlantským oceánem na východě a Tichým oceánem na západě. Díky své velikosti zasahuje do všech pěti severních podnebných pásů. Illea se skládá ze šestatřiceti provincií jednoho federálního území s hlavním městem Angeles, kde sídlí také královská rodina. Své hlavní, čili provinční město má také každá z provincií. Král deleguje pravomoci do rukou guvernérů, kteří jednotlivé provincie spravují. Guvernéři jsou jmenováni králem na deset let obvykle z řad Druhých, kteří mají k získání tohoto postu dostatečnou kvalifikaci. Pokud si chcete přečíst popis provincie, stačí na ni kliknout. Pro mobilní verzi tento způsob nefunguje - proto klikněte na tlačítko "provincie".

Illéba_edited_edited.png
Hawaii_edited.png
Provincie

Zákony a doplňující infromace

IMG_4182.png

Illejská vlajka*

Zákony
 • Tresty smrti a cenzura jsou zrušeny. Nejvyšší trest, který je možné uložit, je doživotní odnětí svobody, a cenzurování textu je teď přestupkem

 • Změna kasty při stejnopohlavním manželství stojí o dost více než při heterosexuálním manželství. Protože se kasta určuje podle manžela, ve stejnopohlavním sňatku musí manželé nebo manželky zaplatit částku téměř rovnou částce pro změnu kasty bez manželství. Pokud si vzájemně zvolí kastu nižší, platit nemusí.

 • Děti v dětských domovech automaticky padají do sedmé kasty. Nehledě na to, zda je známá jejich původní kasta, není všechny odložené děti nebo děti bez rodiny v dětském domově mají stejnou sedmou kastu.

 • Dítě dosáhne dospělosti v osmnácti letech. Řidičský průkaz na automobil může člověk získat v šestnácti letech a požívat alkohol od devatenácti let.

 • Sociální příspěvky nehledí na kastu, nýbrž na životní situaci. Úřad přiděluje dávky na základě nezaměstnanosti, počtu živených osob a majetku. Stále částečně záleží na kastě, co se týče výše dávek, ale není to překážkou k žádosti. Zřízení těchto úřadů navíc vytvořilo spoustu nových pracovních míst pro Třetí.

 • Když dívka vyhraje selekci, její rodina získá po svatbě první kastu. Do této rodiny patří rodiče dívky, sourozenci, manželé sourozenců a děti sourozenců. Vnoučata těchto sourozenců pak už mají druhou kastu. Dívka může vyjádřit nesouhlas, aby někdo z nich dostal první kastu tím, že se této části rodiny zřekne.

 • Královský titul se v Illee u boční linie se dědí jen pro jednu generaci. Sourozencům následníka trůnu, potažmo vladaře, zůstává titul i první kasta. Jejich manželé se rovněž stávají Prvními s titulem vévodů. Děti těchto sourozenců mají titul prince a první kastu. Vnoučata sourozenců následníka trůnu jsou Druhá a bez královského titulu. Určitý nárok na trůn jim v královské linii však nadále zůstává.

 • Povinná školní docházka je od 6 let do 16 let.

Untitled_17.png

Erb rodu Schreave*

Doplňující informace k reáliím
 • V Illee žije 1 015 863 obyvatel. Sčítání lidu proběhlo na začátku tohoto roku. Máme rok 2674.

 • Technologický posun téměř v rovnováze s průměrem zemí. Illeá dosáhla vysokých kvalit bezpečnostních systémů a má povolené všechny sociální sítě. 

 • Podmínky pro selekci se upravují. Přihlásit se může každá svobodná šlechtična ve věku 18-27 let. Nezáleží, zda je členkou královské rodiny. Nesmí být korunní následnicí trůnu ani pokrevně příbuzná s illejskou královskou rodinou v posledních třech generacích.  Dívka musí být svobodná a bezdětná. Může být rozvedená, bez dětí a nemusí být panna. Dívky nemají omezení využívat technologie a sociální sítě, stále však nesmí bez prince odcházet z paláce.

 • Z každé země může být vylosována jen jedna žena. Neexistuje limit na počet přihlášených zemí. Princ vytáhne jednu obálku z každé země, která pošle alespoň jednu přihlášku.

 • Vládnoucí monarcha zahraniční země a účastnice selekce podepisují dohodu o neútočení. Země se zavazují k tomu, že případné vyloučení ze selekce a jakékoli jiné okolnosti stojící na selekci nebudou důvodem k vyhlášení války.

 • Postavy zahraničních hostů z jedné země mohou být maximálně čtyři. V případě, že je z téže země účastnice selekce, může být postav pět. Nejvýše čtyři však mohou být z královské rodiny.

30.png

Pokud toužíte po přečtení si kompletních, dlouhých, reálií ze všech ročníků stačí kliknout na tlačítko tady dole. Všechny reálie na této stránce jsou zjednodušené kvůli velkému počtu odehraných ročníků. A byly z nich vybrané nejdůležitější body.

*Vlajka i erb jsou naším dílem. Nedrží se oficiálního směřování z knih ani žádné fanouškovské verze.

bottom of page