top of page

Zahraniční země

Z každé země můžou přijet jen tři zástupci (není-li řečeno jinak). Nemusí jít o člena královské rodiny, ale také o diplomata, nižšího šlechtice nebo nejbližšího pobočníka, čili dvorní dámu nebo rádce. Země, u kterých je značka "nesahat", mají pro tento ročník stopku.

Pravidla k zahraničním zemím
  • Pravidlo dvou ročníků - Pokud země byla dva ročníky otevřená, další ročník bude s největší pravděpodobností zavřená. Zavřené poté mohou být delší dobu. V případě zájmu je možnost admin týmu navrhnout otevření nějaké země - admini nemusí zájmu vyhovět.

  • V případě, že se země otevírá nově, první hráč, který si o ni do rezervací napíše, má právo vědět a přidat se k rozhodování o ostatních postavách z dané země.

  • Královská rodina ze zahraniční bude mít přednost před diplomaty. Pokud v registrovaných postavách nikdo královské krve zatím není a sejdou se u posledního volného místa dva hráči, kteří si budou chtít postavu vytvořit, místo připadne tomu, kdo bude chtít postavu královské rodiny. V případě republiky tohle pravidlo neplatí.

  • Pokud v předešlém ročníku hráč měl postavu ze zahraniční královské rodiny, má právo hrát potomka těchto postav. Toto neplatí v případě, že země bude na další ročník zavřená.

  • U každé země jsou napsané tituly, které užívá královská rodina. Prosíme, abyste tyto tituly dodržovali.

Výsvětlivky znaků

Země, u kterých je značka "nesahat", mají pro tento ročník stopku jako zahraniční hosté - můžou však mít účastnici selekce. Země, u kterých je přeškrtnutá korunka, nesmí do selekce vyslat dívku z královské rodiny.

Mapa
Untitled_5.png
Swendway
Swendway.jpg

Swendway vzniklo spojením třech severských států - Norska, Švédska a Finska - za dob Čtvrté světové války. Panuje zde chladnější podnebí. Krajina se může pyšnit překrásnou přírodou. Najdete zde mnoho pohoří, přes která se klikatí nespočet známých fjordů. Země je z velké části ohraničena mořem. Najdete tady množství přístavů plných nákladních a obchodních lodí. Království je bohaté na historické památky, ale i oku lichotící turistická místa. Hlavním městem jsou Helsinky a úředním jazykem je finština. V některých regionech země se ale nadále mluví i původními jazyky a to norsky a švédsky. Království se ale ekonomicky nedaří. Díky přístavním městům prosperuje místní i zahraniční obchod, ale vzhledem ke chladnému podnebí veškeré hospodářské snahy pokulhávají. V celosvětovém měřítku má Swendway jeden z nejlepších školských systémů a hrdé obyvatele. Král z rodu de Monpezat uzavřel nové a pevné spojenectví s mladým Ruským impériem, čímž vytvořili alianci ovládající celý sever Eurasie.

Tituly: Král - královna - princ choť; (korunní) princ - princezna

Swendway
Itálie

Itálie je zemí teplého počasí s četnými přímořskými letovisky. Najdete zde jednu z nejznámějších světových památek, Koloseum, které svědčí o bohaté historii této země. Království má bohatou kulturu. Když jej navštívíte, můžete ochutnat některé z národních pokrmů, jako jsou například těstoviny, pizza nebo gelato. Místní obyvatelé jsou známí pro svůj temperament a hlasité vyjadřování. Turismus je zde velmi rozmanitý díky široké nabídce zábavy. Lyžování, památky, jídlo a papež. Hlavní město tohoto království je Řím a úředním jazykem je italština. Vládnoucím rodem je už desítky generací rod de Savoy. Itálie sice není nejbohatší zemí, ale má silné vojsko, které v době války s Novou Asií velmi pomohlo, ovšem do nynější války se nepřidává. Díky mocnému vojsku si země zachovává dočasnou stabilitu a pevnou pozici na Evropském světadílu. Ekonomika království je v největším rozkvětu od dob Čtvrté světové války. Navázala četná spojenectví s různými Evropskými královstvími, ale především s Arábií a Řeckem, které jsou nejblíž.

Itálie.jpg

Tituly: Král - královna - princ choť; (korunní) princ - princezna

Itálie
Francie
Francie.jpg

Země plná historických památek, krásných měst, malebného venkova a také obyvatel velmi hrdých na svou kulturu. V té toho naleznete nespočet. Od světoznámých módních a kosmetických značek, přes chvalně proslulé vinice a levandulová pole v Provence, až po ty nejkřehčí croissanty, nejdokonalejší sladké makronky a hromady dalších lahodných kousků pečiva v útulně zařízených pekárnách. Ani v kulturním dědictví Francie nezaostává a přijde si zde na své každý milovník památek, na jejichž údržbu se zde klade velký důraz, podobně jako na čistotu okolí, recyklaci a enviromentální rozvoj. Hlavním městem je Paříž, přezdívána jako město lásky, známá především Eiffelovou věží, Louvre nebo katedrálou Notre-Dame, která po zničení během čtvrté světové války prošla kompletní rekonstrukcí a v současné době působí jako nová. V nedalekém městě nesoucím název Versailles poté nalezneme Chãteau de Versailles, zámek, ve kterém už po několik generací žije královská rodina nesoucí rodné jméno Laurent. Je to již 10 let co král Nathanael po nečekané smrti své manželky, Olivie Laurent-Schreave, abdikoval a na trůn usedla nynější královna Louise se svým manželem Gabrielem. Díky příbuzenským vztahům mezi Francií a Illéou má tak země širší půdu pro další rozvoj obchodu, stejně tak další silnou mocnost k jejich čistě evropským spojencům. Královská rodina se dříve pyšnila velké oblíbenosti, ovšem po nástupu nové královny na trůn a prvně vznešeným změnám v zemi se vztahy mezi monarchií a lidem graduálně posouvají spíše na neutrální území. Se zeměmi mimo Evropu neudržují žádné vztahy. Úředním jazykem je francouzština.

Tituly: Král - královna - princ choť; (korunní) princ - princezna

Francie
Německá federace

Německá federace vznikla spojením několika států. Rakouska, Švýcarska a Německa. Na severu ji obklopuje moře. Střídají se zde všechna roční období. Příroda je zde rozmanitá a nachází se zde hory, moře a nespočet jezer či rybníků. Najdete tu i spoustu památek, protože tahle země je hrdá na svou historii a kulturu. Je to světově uznávaná velmoc, která by se dala stále považovat za lídra světové ekonomiky. Není závislá na ostatních, přesto se však snaží držet obchodních vztahů v mnoha oblastech. Spojenectví s Illeou je nyní na poměrně mrtvém bodě, ale vypadá to, že se vzájemně neplánují ohrožovat. Rod Auersperg se snaží držet pevnou vazbu se svými sousedy nehledě na minulost určenou prvními dvěma světovými válkami. Úřední jazyk je němčina, ale v některých částech se stále mluví více dialektem nebo jinými jazyky menšin, kupříkladu italštinou nebo francouzštinou. Hlavním městem je Berlín.

Německo.jpg

Tituly: Král - královna - princ choť; (korunní) princ - princezna

Tituly: Král - královna - princ choť; (korunní) princ - princezna

Německá federace
Spojené království
británie.jpg

Spojené království se rozléhá na území Britského ostrova a také Irska. V Anglii vládne chladné, vlhké a větrné počasí. Království je známo nejen díky svému bohatému kulturnímu dědictví, ale také díky množství útesů, červeným autobusům, telefonním budkám a Doktorem Who. Společně s Sherlockem Holmesem jde o nejdéle vysílaný seriál všech dob. Spolu s utichajícími konflikty usíná spojenectví království s Illeou na mrtvém bodě. Obě země se v současné době vzájemně nijak neřeší a v podstatě ignorují, že mezi nimi někdy nějaké spojenectví vzniklo. Vládnoucím rodem je zde Mountbatten-Windsor. Hlavní město je Londýn a úředním jazykem je angličtina, ale mluví se zde i nadále velšsky, skotsky a irsky. Po vzoru Swendway se Spojené království objevuje na předních příčkách kvality vzdělávání a výborného školského systému. Při bombardování Londýna během Čtvrté světové války bylo zničeno mnoho památek, ale již došlo k jejich obnově. Poslední dobou trochu váznou snahy o dobré vztahy v Evropě, protože některé země mají pocit, že se nad ně Spojené království povyšuje.

Tituly: Král - královna - princ choť; (korunní) princ - princezna

Spojené království
Španělsko

Španělsko leží v subtropickém podnebném pásu s teplým a slunečným počasím. Toto království je známé svou obdivuhodnou architekturou a památkami, jako jsou kupříkladu majestátní katedrály, zámky nebo i obyčejná města plná zajímavých budov. Španělsko je proslulé úzkými uličkami, rajčatovým festivalem nebo také nebezpečnými býčími zápasy, kde měří síly tato impozantní a divoká stvoření spolu s nebojácnými muži, kteří touží po slávě. Hlavním městem je Madrid nacházející se ve vnitrozemí. Úředním jazykem se stala španělština. Vládne zde rod Santos. V zemi stále vzkvétá ekonomika, vyniká svými možnostmi v oblasti školství a pyšní se neustálým rozvojem v oblasti zdravotnictví. Španělským nejsilnějším spojencem je Francie a taky je jedním z mála spojenců Illey. Situace v zemi se taky zlepšila rozvojem zemědělství.

španělsko.jpg

Tituly: Král - královna - princ choť; (korunní) princ - princezna

Španělsko
Ruské impérium
rusko.jpg

Tento stát zabírá území někdejší Ruské republiky, Rumunska, Běloruska, Ukrajiny, Lotyšska, Litvy, Estonska a Gruzie. V této nehostinné zemi se nenacházejí téměř žádné přírodní památky. Kulturních památek je zde rozhodně více. Patří sem třeba světoznámý palác v Moskvě či Chrám Vasila Blaženého. Hlavní město tohoto státu je Moskva a úřední jazykem je ruština. Před dvěma desetiletími proběhla v Rusku změna státního zřízení z republiky na monarchii na základě referenda poté, co se tehdejší prezident Mišustin postaral o obnovení jednání o spojenectví s Illeou, upevnil lanka umírajícího spojenectví se sousední Swendwayí a revolucí hospodářství zabránil vypuknutí občanské války. Právě díky těmto krokům se zanedlouho stal prvním carem po několika staletích a přednedávnem předal korunu svému nejstaršímu synovi. Politika je sice díky tomuto novému královskému rodu moderní, ovšem stará patriarchální pravidla stále platí. Zejména to, že na trůn bude moci usednout pouze muž, nikoli žena, je oblíbeným z nich a valná většina obyvatel s podřadností žen stále souhlasí. 

Tituly: Car - carevna; carevič; velkokníže - velkokněžna

Ruské impérium
Nová Asie

Nová Asie je směsicí různých kultur a sobě podobných zvyků, jelikož je tvořena z vícero původních států. Rozděluje se na tři hlavní území dle úředních jazyků - mandarinštiny, korejštiny a japonštiny. Hlavním městem království je Peking a vládnoucím rodem už po staletí stále Huang. Ještě donedávna se jednalo o nejlidnatější zemi na světě, která se tím dokázala lépe vypořádat s válečnými ztrátami. Vzniklo mnoho nových vědeckých programů, především v biotechnologii a medicíně. Podařilo se prosadit povinnou výuku druhého jazyka na základních a třetího jazyka na středních školách a vypracovat nabídky na výměnné vědecké programy pro spřátelené země, včetně Illei. Bývalý král Yongqin v revolučním přístupu k vládě a vytvořil zákon o adopci novorozeněte jako následníka a po vzoru Illey legalizoval stejnopohlavní sňatky. Právě to se však stalo příčinou rozporu s indickou částí země, která se odtrhla, protože její obyvatelé s tímto typem vztahu velmi nesouhlasí. Probíhající válka o území bohužel státu neprospívá, králem Donghem byla zavedena branná povinnost.

nová asie.jpg

Tituly: Král - královna - princ choť; (korunní) princ - princezna

Nová Asie
Dánsko
Dánsko.jpg

Dánsko je rozděleno na pět regionů, přičemž každý z nich spravuje vévoda nebo jeho rodina. Kromě regionů je pod Dánskem i Grónsko a Faerské ostrovy. Podnebí se liší podle regionu, avšak v Grónsku je po celý rok stejně chladné počasí. Mluví se zde dánsky a hlavním městem je Kodaň. V Dánsku už po tři staletí vládne rod Skovgaard, ve kterém už dlouho panuje jistá nadčasovost. Dědické právo zde odnepaměti mají prvorození potomci bez ohledu na pohlaví či sexuální orientaci. Následníkem se pak může stát i adoptovaný potomek. Dánsko je jedno z království, které i přes malou rozlohu disponuje silným a četným vojskem, které dokáže spojencům poskytnout, aniž by to zemi nějak uškodilo. Mají silné loďstvo. Kromě tohoto je Dánsko známé vývozem vepřového masa, a stejně tak ryb. Chybí mu ale nerostné suroviny, které se dováží především z Portugalska a Pobřeží slonoviny a často jsou prostředkem k uzavření obchodních spojenectví. Dánsko se navzdory všem příležitostem vydalo cestou politické neutrality a jediným jeho skutečným spojencem je sousední Německá federace. S dalšími zeměmi Dánsko sice obchoduje, ovšem nevydalo by se s nimi do války v konfliktu ani po jejich boku.

Tituly: Král - královna - princ choť; (korunní) princ - princezna

Dánsko
Belgie

Belgie je tvořena kromě původního území také dřívějším Lucemburskem, které spravuje velkovévoda zodpovídající se králi. Aktuálně to nevypadá na změnu. Bez ohledu na velikost království je zde velmi dobrá ekonomická situace, vyspělé školství a chudoba už skoro vymizela. Situace království se v tomto směru během vlád mnoha králů z rodu Martens jenom zdokonaluje. Nyní království vládne král Prescott, který se jim stal díky změně následníka, když starší princezna, dcera krále Svena, zahynula při autonehodě a mladší se svého nároku vzdala, tudíž to padlo na prince Prescotta. Přesto je na výborné úrovni pouze vůči evropským zemím. Spojenectví mezi Illeou a Belgií trvá. Tomu napomohl illejský princ Maeron, který se tam zdržoval jako diplomat.  Nejsilnější spojenecví má stále s Nizozemským královstvím. Vztahy se zlepšily s Francií, která se stala pevným spojencem díky přátelství krále s dvěma princeznami: Jacqueline a Raphaellou, kterou také pojal za manželku. Belgie je také známá svými pralinkami nebo třeba vaflemi. Hlavním městem je Brusel a úředními jazyky převládající francouzština a vlámština, část obyvatel mluví také německy a holandsky.

Belgie.jpg

Tituly: Král - královna - princ choť; (korunní) princ - princezna

Nizozemské království
Nizozemí.jpg

Nizozemí je známé díky svým tulipánům, větrným mlýnům, kanálům nebo dokonce sýrům. Taktéž v Nizozemsku najdete jeden z největších přístavů v Evropě, Rotterdam. Hlavním městem je však Amsterdam. Úřadním jazykem nizozemština. Toto království patří mezi nejbohatší v západní Evropě. Tato země žije hlavně z toho, že mladí lidé tam jezdí za studiem, prací a zábavou a velmi pestrým nočním životem. Tato země je velmi liberální, co se týče drog, prostituce nebo homosexuality. Je zde legalizovaná marihuana a hašiš - měkké drogy. Tvrdé drogy jsou zakázané však není složité je sehnat. Země má vypjaté vztahy s mnohými Evropskými státy, které nejsou vyhrocené jen díky silnému spojenci. Tímto spojencem je Arábie, se kterou stále udržuje vztahy však by nevadilo kdyby byly posíleny. Královská rodina van den Berg je zde velmi oblíbená a milována, což panovníci jiných zemí Evropy říct nemohou. Země vzkvétá jako její tulipány a blízké spojenectví s Belgií jí jen prospívá.

Tituly: Král - královna - princ choť; (korunní) princ - princezna

Belgie
Nizozemské království
Polské království

Království se nachází ve střední Evropě. Zaujímá nemalé a strategické území, přes které vede mnoho obchodních cest. Úředním jazykem je polština a hlavním městem je i nadále starobylé město Varšava. Polsko se po Třetí světové válce zformovalo prakticky z ruin bývalé Polské republiky. Od doby velké modernizace zde vládne rod Leszczyńskich. Polské království si stojí jako monarchie absolutní s tajnou policií a jasně stanovenými pravidly a sankcemi. Díky náboženské zatvrzelosti mnoho spojenectví ztratilo. Nejedna země je označila za příliš konzervativní či přímo zastaralé, co se týká národní politiky a lidských práv. Tato silně katolická země pozvedla výklad víry a morálky na zcela novou úroveň. Přestože se král Maksymilian pokusil zemi posunout, brzy mu došlo, že to radši nechá tak. Trestnou tak zůstávají nevěra, jiná než heterosexuální orientace, jiná víra či nesouhlas s vůlí panovníka. Zakázány jsou potraty a rozvod se umožňuje pouze v případě zjevného násilí. Platí zde tvrdá cenzura. Království udělalo velký pokrok, když polevilo z povinných nedělních návštěv mší a změnilo povinnost na minimálně jednu mši každý týden. Bohužel stále existuje tento kontrast ke konceptu fyzických trestů a léčeben. O morální nezpůsobilosti či jejím porušení rozhodují morální soudy. Ty fungují jako samostatný orgán, který se zodpovídá pouze panovníkovi. Země je silně patriarchální, princezny nemají nárok na korunu ani pomyslet. 

Polsko.jpg

Tituly: Král - královna; korunní princ; princ - princezna

Polské království
Království české
česko.png

Království české je jedno z nejmenších království ve střední Evropě. Napříč světovými válkami bylo často okupováno tehdejším Německem nebo Ruskem. Přesto se mu podařilo udržet si své tradice a podobu, ve které bylo známé i před začátkem Třetí světové války. Království české se dělí na tři katastrální území – Čechy, Moravu a Slezsko, každé území má svého vévodu a tak tvoří jeden celek. Hlavním městem je Praha a jazykem je čeština. Ekonomika se poměrně stabilizovala. Po tragické smrti korunní princezny Elišky dědictví trůnu připadlo její sestře Veronice, která si za manžela vybrala muže z prostého lidu. Důvěra v monarchii a korunu začala strmě poklesávat. Po celé zemi se konají protesty vůči páru, který jednou povede zemi, lidé vstup do manželství s obyčejným mužem vnímají jako silný úpadek koruny. Česko je největším evropským vývozcem piva a jeho největším odběratelem je Německá federace. Automobilový průmysl opět roste na světové popularitě a to díky výrobě elektromobilů. V čele této konstituční monarchie je už několik století rod Přemyslovců, jehož panovnická role je ústavou stanovena spíše jako reprezentativní a diplomatická. O důležitých státních rozhodnutích jedná vláda a parlament.

Tituly: Král - královna - princ choť; (korunní) princ - princezna

Království české
Řecko

Řecké království se rozkládá na jihu Evropy. Dříve to byl jeden stát, později ale spolykal velkou část Balkánského poloostrova a sjednotil tak dříve samostatné státy Albánie, Makedonie, Kosova a Černé Hory pod jednu vlajku. Celá země rozdělena na 13 vévodství s hlavním městem v Athénách, kde sídlí i královská rodina z rodu Aetos. Jeho slunné a čisté pláže lákají mnoho turistů, kteří si sem jezdí odpočinout. Mezi další lákadla patří bohatá historie, zejména ta z dob antiky. Největšími lákadly bývají velkolepá Akropole nebo trosky athénského Parthenónu.I když je úředním jazykem řečtina, na území bývalých samostatných států narazíte i na obyvatele, kteří stále mluví původními jazyky. Ekonomika Řecka se začíná zlepšovat, ale stále není dobrá. Závislost na někdejší Osmanské říši se na něm podepsala, stejně jako nedostatek úrodné půdy. Řecko se tak musí spoléhat na příjmy z turistického ruchu. Snaží získat větší počet zahraničních smluv, které by mu pomohly s rozvojem a více tak utužily postavení Řecka na mezinárodní scéně. Král Dorian dostal po svém otci trůn ve svých osmnácti letech a po smrti své manželky se nikdy znovu neoženil. Od té doby zůstal sám jen se svou jednorozenou dcerou.

Řecko.png

Tituly: Král - královna - princ choť; (korunní) princ - princezna

Řecko
Arábie
Arábie.jpg

Na původním území širšího středního výhodu se rozprostírá největší země Blízkého východu – Arábie. Po konci Čtvrté světové války se malé oslabené státy seskupily, aby utvořily jednu velkou mocnou dynastickou říši, která by jim zajistila bezpečí. Byl znovu zaveden chalífát, vládní uskupení s kořeny sahajícími až to prvního tisíciletí našeho letopočtu. Hned pod nimi se v hierarchii nacházejí vezírové. Každý vezír spravuje jednu z původních zemí. Arábie je velice nábožensky založená země, ve které se náboženství a zákony vzájemně silně prolínají. Přestože se země z velké části stále řídí velmi zastaralými tradicemi, prosperuje a vzkvétá díky obchodu s ropou a drahými nerosty. Velká modernizace této světové velmoci přišla pod vládou první kalífy Nadine a jejího neurozeného manžela a poté díky spojenectvím s Chiliguayí. Vládnoucím rodem je al-Ziyad a úředními jazyky arabština a turečtina. Minulý kalif se však potýkal s rozdělenou společností, proto byla jeho prvorozená dcera Naila, první v nástupnické linii, nucena provdat se za muže z Arábie, aby uspokojila společnost. Za její vlády se však Arábie rozrostla o zbývající středozemní africké země, čímž se po odpojení Indie od Nové Asie dostala na příčku druhé největší země na světě. Arábie se rovněž obává toho, zda ji zasáhne vliv válečného území v sousední zemi, a hrozí, že pokud bude ohroženo jeho území, rovněž vstoupí do války. Hlavním městem zůstává nadále Dubaj.

Tituly: Kalíf - kalífa - princ choť; (korunní) princ - princezna

Arábie
Oceánie

Austrálie byla dlouhá léta britskou kolonií, dokud se však lidé nevzbouřili a z Austrálie se společně s přilehlými ostrovy stal samostatný stát. Královská rodina Brisbane se inspirovala v kastovním systému Illey a rozdělila svůj lid do šesti kast podle majetku. V dnešní době žije Oceánie hlavně z turismu a vývozu uhlí nebo dalších nerostných surovin. Díky nalezištím drahých kamenů je Oceánie na třetím místě světové produkce. Mluví se zde anglicky a hlavním městem se stala metropole Sydney. Před padesáti lety uzavřela Oceánie dohodu o spravedlivém přerozdělení trhu nerostného bohatství s Pobřežím slonoviny. Pár let zpátky byla tato dohoda bohužel porušena a mezi zeměmi tak propukla obchodní válka. Znemožnil se díky tomu jakýkoliv obchod mezi mocnostmi a zavedlo se zvýšení cla na dovoz ze zemí obchodujícími s Pobřežím slonoviny. Země tak v tuto chvíli neprosperuje tolik, jak by mohla díky rozpadlým politickým vztahům a upadající společenské i ekonomické situaci. Na trůně vládne královna Harriett.

Austrálie.jpg

Tituly: Král - královna - princ choť; (korunní) princ - princezna

Oceánie
Chiliguay
Čííííluju.png

Království na území původních čtyř jihoamerických států - Chile, Argentiny, Paraguaye a Uruguaye. Tyto bývalé republiky se po domluvě spojily v období Třetí světové války a založily tak jedno silné království. Sever země je královstvím pralesů, řek a vodopádů. Jeden z nejslavnějších vodopádů se jmenuje Ďáblův chřtán a je vyhledávaným turistickým cílem. Jde o zemi s velmi bohatou ekonomikou, přírodním i historickým bohatstvím sahajícím hluboko do tradic země. Hluboké duchovní kořeny se odvíjí od mayské kultury a její úctě k přírodě. Státním, ale také posvátným, zvířetem je lama, jakožto poskytovatel jídla, vlny a živobytí. Je vyobrazená na mnohých náboženských obrazech, freskách a také na mincích. Chovají k ní velkou úctu. Toto království se díky své odloučenosti vyhnulo Třetí i Čtvrté světové válce. V důsledku toho zde nastal ohromný technologický i vědecký posun a je to nejvyspělejší země světa. Mnoho obchodních smluv udržují s Novou Asii a také výměnný vědecký program s touto zemí stále funguje už po desítky let. Královským rodem je zde rod Duque, který po mnohých generacích vystřídal minulý rod jakožto jeho větev, když král Axel neměl děti, jeho bratr se oženil do Jugoslávie a dcera následné královny, nejmladší dcery krále Leonarda, se vdala pod jiným jménem. Hlavním městem je Asunción a v zemi se mluví portugalsky a španělsky.

Tituly: Král - královna - princ choť; (korunní) princ - princezna

Chiliguay
Pobřeží slonoviny

Pobřeží slonoviny bylo dlouhá léta natolik nevýrazným královstvím, že mnoho lidí ani nedokázalo odhadnout, na kterém kontinentu leží. Země, která spojila čtyři původní státy Pobřeží slonoviny, Ghanu, Togo a Libérii dohromady, se rozkládá na jihu západní Afriky a jejím úředním jazykem je už po mnohá staletí francouzština. Obchodní strategie se nasměrovala z dosavadního vývozu rýže, bavlny, kávy a kakaa k vývozu nerostného bohatství, především diamantů a ropy. Po celé zemi vzniklo mnoho přírodních rezervací ochraňujících faunu, kterou v žádné zoo na světě nepotkáte. Navázala spojenectví s Illeou zřízením záchranných stanic ohrožených druhů. Technologický posun však není vidět pouze navenek, ale taky uvnitř království. Krajní oblasti a velká města mezi sebou prokazují rozdíly, jako by existovaly v jiných staletích. Král z rodu Ouattara se snaží vývoj v zemi sjednotit, ale bohužel dochází k obrovské centralizaci v hlavním městě Accra. Přestože vznikly reformy ohledně práv žen, mnoho lidí s nimi nesouhlasí a ženy stále vnímá velmi podřadně. Vládne pouze mužská linie a ženy nemají nárok na trůn. Dřívější spjenectví s Oceánií padlo porušením dohody rozdělení trhu a země tak vnímá obchodní válku. 

Navrh_bez_nazvu_6.png

Tituly: Král - královna; korunní princ; princ - princezna

Pobřeží slonoviny
Portugalsko
6.webp_ex=65a7f6e1&is=659581e1&hm=d061d11e398c86c81e1201dd8aed8182d716f49942ca6f26229a1dab

Jednou z těch větších světových zemí bylo donedávna Portugalsko. Jeho hlavní město Lisabon a kořeny sice vždy sídlily v Evropě, ale podstatná část se nacházela v Jižní Americe. Když se potom Brazílie přátelsky oddělila, zůstala Portugalsku pověst, portugalština a bohatství, ovšem rozlohou ani počtem obyvatel už se ke světovým velmocem řadit nemůže. Nyní je z něj tak jedna z nejmenších evropských zemí. Po oddělení je portugalským nejbližším spojencem právě Brazílie, protože král z rodu de Sousa je bratrancem brazilské královny. Díky svému obrovskému nerostnému bohatství a rozlehlé zemědělské půdě se stala samostatnou prakticky nezávislou zemí. Snaží se udržovat dobré vztahy se Španělskem jakožto jediným sousedem, ale v rámci ostatních společenství tolik nehrotí. Udržuje se v míru zevnitř i zvenčí a jakožto konstituční monarchie dává spoustu moci do ruky svému lidu v podobě dvoukomorového parlamentu.

Tituly: Král - královna - princ choť; (korunní) princ - princezna

Portugalsko
Brazílie

Oddělením velké části země od původního portugalského území vznikla Brazílie. Existuje sice teprve něco málo přes dekádu, udržuje si ale přátelské vztahy s celou Jižní Amerikou. Vzhledem k tomu, že tam Brazílie poklidně existovala celou věčnost a nezpůsobuje rozruch jako Indie, je ostatním státům poněkud jedno, že se od Portugalska odpojila. Den nezávislosti se slaví 15. května velkým průvodem a festivalem v hlavním městě, kterým je Brasília. Královna z rodu da Silva, sestřenice portugalského krále, získala po jednání zemi právě proto, že byla potomkem mladšího dvojčete. Země se oddělily na základě toho, že byl minulý panovník z dvojčat a taky že správa dvou zemí přes celou polokouli byla neskutečně náročná. Úředním jazykem zůstává portugalština. Ekonomicky významná je stejně jako v minulosti především díky nerostnému bohatství a zemědělské půdě, ale oproti dřívějšku si udržuje ekonomiku spíše uvnitř země a nepodniká příliš vývozu ani dovozu. Hodně čerpá z cestovního ruchu. Oblíbenou destinací se staly amazonské pralesy a pozorování anakond.

5.webp_ex=65a7f703&is=65958203&hm=b33f3059e8d044a1613a6eb73e93bacf48bae8a24201d89884f6db13

Tituly: Král - královna - princ choť; (korunní) princ - princezna

Brazílie
Indie
TLP INSTA.png

Indie je zemí velmi novou, existuje jenom pár let. Rozkládá se na území, kde existovala před vznikem Nové Asie, a zahrnuje také část bývalé Bangladéši. Hlavním městem se stala Bombaj jakožto nejlidnatější město v oblasti. Právě to se stalo epicentrem všech protestů proti politickému rozpoložení Nové Asie a jejímu kladnému přístupu k alternativnímu životnímu stylu. Nynější maharádža Shyam Murmú stál v čele povstání, které bojovalo za oddělení země a návrat k tradicím. Mezi tyto tradice patří přísný patriarchát, zákaz královských adopcí a eliminace jiných než heterosexuálních svazků. Rodina Murmú se tak stala vládnoucím rodem a lidé v zemi, která i nadále používá novoasijské úřední jazyky mandarinštinu, korejštinu, japonštinu a nově taky hindštinu, s jejich postojem a názory souhlasí. Ostatně ti, kteří nesouhlasili, opustili své původní domovy a našli útočiště v jiné části Nové Asie společně s příspěvky na nový život. Vzájemná válka o území však drží Indii zkrátka, protože Nová Asie stále odtržení jedné z největší části země neuznala. Posvátným zvířetem se v Indii stala kráva, kterou je tímto oficiálně ze zákona zakázáno jíst, a také slon jakožto symbol síly a mocnosti.

Tituly: Maharádža - maharání; korunní princ; princ - princezna

Indie
Další země k 8. ročníku Selekce
Untitled design (2).png
Jihoafrické království

Království Jugoslávie

Peru

Island


Bulharsko-rumunská federace
Ostatní pro 8. ročník
bottom of page